Hyresvillkor


A. In-/ utcheckning

 1. Incheckning sker mellan kl.10.00 - 21.00. Önskad tid för incheckning anges vid bokning. Incheckning utanför ordinarie tider sker efter särskild överenskommelse.
 2. Utcheckning sker mellan kl.10.00 - 12.00. Önskad tid för utcheckning anges vid bokning. Tidigare utcheckning sker enligt överenskommelse
 3. Det hyresavtalet som du ingår med SuiteHomeSpain gäller mellan Dig som hyresgäst och husägare. SuiteHomeSpain är endast förmedlare.
 4. Samtliga eventuella tillägg till bokning är endast giltiga om dessa finns i skriftlig form och ska anges i hyresavtalet.
 5. Vid bokning får kund en bokningsbekräftelse tillsammans med vägbeskrivning till valt semesterboende. In-/ utcheckning sker personligen av representant från SuiteHomeSpain. Vi möter upp Dig och Ditt eventuella sällskap vid semesterbostaden på angivet klockslag som angavs vid bokning.
 6. Du som bokar ska vara minst 21 år fyllda vid ankomstdagen.
 7. Enligt spansk lag ska samtliga hyresgäster rapporteras till Policia Local under varje enskild hyresperiod. Vid ankomst ska därför passkopior (gäller samtliga hyresgäster) överlämnas till SuiteHomeSpain i samband med incheckning.
 8. Hyreskontraktet innehåller in/utcheckningstider om inget annat är överenskommet i skriftlig form.

B. Betalning

 1. Samtliga priser anges i euro (€) per boende och hyresperiod. Betalning sker online med kreditkort. Vid bokningstillfället skall 25% av det totala hyresbeloppet erläggas och resterande 75% skall erläggas senast 60 dagar före ankomstdatum.
 2. Om hyresgästen bokar boende inom 60 dagar före ankomst gäller 100% betalning vid bokningstillfället.
 3. När bokningen är genomförd skickar SuiteHomeSpain en bekräftelse av bokningen samt kopia på tillhörande hyresvillkor.
 4. Genom att göra en bokning så godkänner hyresgästen samtidigt aktuella hyresvillkor.


C. Avbokningar och ändringar

 1. Om hyresgästen väljer att avboka gäller följande:
  1. 0% återbetalning inom trettio (30) dagar innan ankomst.
  2. 50% återbetalning inom 31 till 60 dagar innan ankomst
  3. Bokningsavgiften motsvarar 25% av hyreskostnaden och av denna del så återbetalas 25% under förutsättning att avbokning görs minst 60 dagar innan ankomst. 
  4. Hyresgästen kan överlåta fastigheten till annan hyresgäst. En överlåtelse gäller endast för samma hyresperiod. Pris ovh betalningsförfarande gäller helt enligt ursprunglig bokning. SuiteHomeSpain accepterar namnändring mot en avgift om 70 euro. Namnändring skall ske skriftligt till SuiteHomeSpain minst 1 vecka innan beräknad ankomst. Avgiften för namnändring täcker samtliga gäster.

D. Skadedeposition

 1. Deposition som erläggs gäller som säkerhet för husägaren och SuiteHomeSpain om ifall eventuella skador eller brister kvarstår med semesterbostaden i samband med besiktning vid uthyrningens avslut. Deposition motsvarande 170 euro tillkommer vid bokning och återbetalas inom 7 arbetsdagar efter hyresperioden sista dag.
 2. Betalning av deposition sker separat via tilldelad länk (Paypal, 170 EUR). Länken tillsänds via mail i samband med bekräftelse av bokning. Depositionen skall vara SuiteHomeSpain tillhanda minst 14 dagar före Er ankomst.
 3. Hyresgästen skall lämna semesterboendet i samma skick som vid inflyttning med undantag för normalt slitage. Hyresgästen är ansvarig för skador på semesterboendet och dess inventarier som uppstår under hyresperioden som vållats av hyresgästen själv eller av andra som vistats i semesterbostaden under hyresperioden. Hyresgästen är ansvarig för skador samt förlust av lösöre.
 4. Skador på semesterboendet eller dess inventarier skall omgående meddelas Suite Home Spain.
 5. Vid eventuella skador eller sabotage som orsakats av hyresgäst - debiteras ersättning enligt prislista i den informationspärm som återfinns i varje semesterbostad. I första hand dras belopp från erlagd deposition. I fallet skadebelopp överstiger erlagd deposition så faktureras hyresgästen återstående belopp med betalning inom 10 dagar.

E. Städning

 1. Vid bokning tillkommer obligatoriska avgifter enligt följande:
  1. Slutstädning: fr. 50 Euro. (Beroende av antal sovrum och antal toaletter så varierar slutstädning mellan 50 - 90 Euro.
  2. Sängkläder och handdukar: fr. 10 Euro/ person
 2. Önskas extra städning under hyresperioden kan det bokas som tillval och betalas kontant på plats.
 3. Obligatorisk slutstädning fritar EJ hyresgästen från ansvaret att diska, tömma kylskåp/ frys och övriga skåp från öppnade varor. Bädda ur sängarna, kasta sopor samt att tillse att allt möblemang är på sin plats.
 4. Hyresgästen ska behandla det hyrda semesterboendet väl. Vid Eventuella skador/ brister dras (enligt ovan specificerade förutsättningar under rubriken skadedeposition) belopp från deposition enligt prislista som finns i informationspärmen i respektive boende.
 5. Observera att SuiteHomeSpain under slutstädning samtidigt inventerar och rapporterar eventuella skador och brister. Dessa dokumenteras och tillsänds både hyresgäst och hyresvärd innan eventuell och kompletterande faktura skickas till hyresgäst.

F. Brister och reklamation

 1. Semesterboendet är iordningställt vid ankomst. Om hyresgäst upptäcker brister i städning eller skador vid ankomst ska dessa rapporteras omgående (inom 2 timmar efter ankomst) till Suite Home Spain. I annat fall betraktas semesterboendet som överlämnat i förväntat och fullgott skick. Hyresgästen kan därför komma att förlora rätten till reklamation vid rapportering senare än 2 timmar efter ankomst till semesterbostad.
 2. All typ av reklamation av brister ska ske via mail. Hyresgästen måste vid reklamation ge SuiteHomeSpain en rimlig tidsfrist för att avhjälpa eventuella fel och brister.
 3. Om en eventuell skada/brist gör att hyresgästen ej kan bo i semesterbostaden vid ankomsten eller under hyresperioden (gäller problem som ej orsakats av hyresgästen) kommer SuiteHomeSpain hjälpa till att hitta ett likvärdigt boende för aktuell hyresperiod.
 4. Vid reklamation: ring oss gärna - men maila alltid till info@suitehomespain.com (Vi svarar inom 24 h).

G. Extra ordinära händelser

 1. Vid Force majure t.ex. vid krig, natur- och föroreningskatastrof, epidemier, gränsstängning, trafikförhållanden, avbrott i valutahandeln, strejk eller vid liknande uppkomna situationer då hyresavtalet inte kan genomföras eller i väsentlig grad kan försvåras besitter SuiteHomeSpain rätten till att annullera aktuellt hyresavtal. I en sådan uppkommen situation kan EJ bostadsägaren eller SuiteHomeSpain ställas till ansvar för eventuell skada som åsamkas hyresgästen.
 2. SuiteHomeSpain eller husägaren kan ej göras ansvariga för stöld som drabbar hyresgästens privata egendom eller liknande. Detsamma gäller för insektsangrepp på bostaden eller tomten.


H. Semesterboendet

 1. Om EJ annan överenskommelse förhandlats fram - får semesterboendet inte användas till annat bruk än för semester.
 2. Semesterboendet med tillhörande tomt får endast bebos av det antal personer som är tillåtet och ska samtliga namnges vid bokning inklusive medföljande barn oavsett ålder.
 3. I fallet det bor fler personer än vad som angivits i hyresavtalet, eller om hyresgästen har parkerat husvagnar/ husbilar/ anlagt tält eller liknande på eller vid sidan av semesterboendets tomt, har SuiteHomeSpain eller husägaren rätt att avvisa de individer som EJ har namngivits. I fallet hyresgästen ej följer anvisning (inom 24 timmar) har SuiteHomeSpain eller husägaren rätt att upphäva hyresavtalet med omedelbar verkan utan ytterligare varningar.
 4. Avhysningen innebär samtidigt att hyresgästen har förverkat rätten att återfå hyresbelopp och deposition.
 5. Eventuell avresa från semesterbostaden innan hyresperiodens utgång sker på hyresgästens egen bekostnad och risk. Hyresgästen kan således inte häva hyresavtalet eller ställa krav på återbetalning.
 6. Husdjur är endast tillåtna i vissa semesterbostäder. Det framgår i så fall i objektbeskrivningen.
 7. SuiteHomeSpain eller husägaren kan inte garantera att det tidigare inte funnits husdjur i boendet eller att husägaren själv inte har husdjur. SuiteHomeSpain ansvarar inte för hyresgästens eventuella allergiska reaktioner.
 8. Bullerstörning. Hyresgästen kan under hyresperioden oväntat utsättas för buller och oväsen från tex. trafik/ byggarbeten eller liknande. Varken SuiteHomeSpain eller husägaren kan göras ansvariga för detta.
 9. Internetanslutning/ bredband erbjuds i de flesta av våra boenden. Det anges i respektive fastighetsbeskrivning.
 10. SuiteHomeSpain eller husägaren kan ej hållas ansvariga för kabelproblem, signal/ antennproblem eller andra eventuella problem gällande täckning och datamängd.
 11. Rökning inomhus i semesterbostad är ej tillåtet. Vid överträdelse av rökning inomhus debiteras en avgift på 400 Euro för sanering av aktuell bostad.
 12. Pool och poolområden - Hyresgästen måste följa de anvisningar som finns gällande privat pool eller regelverk som ges i anslutning till gemensam områdespool. Hyresgästen är själv ansvarig för vistelse i och bredvid poolen. Barn får exempelvis i gemensamma poolområden endast uppehålla sig där i vuxet sällskap.


I. Priser, skatter och valuta

 1. SuiteHomeSpain förbehåller sig rätten att vid prisökningar, skattehöjningar, avgifter, valutakursändringar kunna höja hyran i motsvarande grad.
 2. El, vatten, gas eventuellt internet/ wifi ingår under hyresperioden. Observera att under långtidsboende så tillkommer el, vatten, gas eventuellt internet/ wifi).

J. Övriga upplysningar

 1. Vi reserverar oss för felaktig och inaktuell information som kan bero på ändringar i förhållande till semesterbostaden.
 2. SuiteHomeSpain förbehåller sig rätten att ändra hyresvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan.
 3. SuiteHomeSpain följer GDPR med tillhörande regelverk. Läs vår integritetspolicy här.


Vänligen

SuiteHomeSpain S.L.